Nouja, via een omweg kan je iets in die richting stellen, maar dat zegt meer over de absurditeit van social media.

In een wereld waar "fake news" wordt verwijderd i.p.v. alleen bekritiseerd, wordt die kritiek als argument gehanteerd voor verwijdering. Maar ja, wat moet je dan?twitter.com/harryhol/status/12 …

Te eenzijdige berichtgeving: bijwerkingen van deze middelen waren bekend. De voordelen nog steeds niet. Maar dat kan alleen met grootschalig gerandomiseerd onderzoek. Dit soort berichten maakt dat bijna onmogelijk.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen- …

"The UK has set itself on a collision course with China after broadening its offer on extended visa rights from 350,000 to almost 3m Hong Kong residents."

Let's hope the CCP backs off:ft.com/content/06e30290-1fcb-4 …

If you're paying half a billion dollars a year, why haven't you managed to get Taiwan in? Probably because you didn't try.

My guess is WHO kisses Xi's ring because they need money during the next twenty years of Trump and tragic downfall of the US empire.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!